Select Page

دسته: کراس فیت چیست ؟

کلین با مدیسن بال ( Medicine-Ball Clean )

کلین با مدیسن بال ( Medicine-Ball Clean )

شروع:

دست ها به اندازه عرض شانه باز شوند.
توپ بین پاها قرار گیرد و با کف دست ها گرفته شود.
جهت زانو با راستای انگشتان پا موازی باشد.
شانه در بالای توپ قرار گیرد.
چشم ها رو به رو را ببینند.

Read More

ددلیفت با حالت پا باز ( Sumo Deadlift High Pull )

ددلیفت با حالت پا باز به همراه بالا کشیدن میله تا چانه ( Sumo Deadlift High Pull )

شروع:

پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز شوند.
دست ها از طریق فاصله میانی پاها میله را به طور کامل بگیرند و شست دور میله بچرخد.
شانه در بالا یا کمی جلوتر از میله قرار گیرد.
جهت زانو با راستای انگشتان پا موازی باشد.
آرنج ها صاف باشند و میله در راستا ساق پا جا به جا شود.

Read More

ددلیفت (Deadlift )

حركت ددلیفت (Deadlift )

شروع:

پا به اندازه عرض لگن باز شود.
دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض لگن باز شوند.
چشم ها رو به رو را ببینند.
میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.
شانه در بالا یا کمی جلوتر از میله قرار گیرد.
آرنج ها صاف باشند و میله در راستا ساق پا جا به جا گردد.

Read More

Crossfit WOD | داستان واد کراس فیت مورف

واد کراس فیت | ستوان مورفی از علاقه مندان کراسفیت بود و پس از مرگ وی یکی از تمرینات مورد علاقه وی به نام وی نامگذاری شد. تمرینی که او از آن به عنوان “زره بدن” یاد می کرد ، اکنون “مورف” نامیده می شود. در حالی که جلیقه ای با وزن 20 پوند ۹ کیلو(جایگزین زره بدن) می پوشید ،  یک مایل دو یا ۱۶۰۰ متر  به دنبال آن 100 بارفیکس ، 200 شنا و 300 تکرار اسکات و به دنبال آن یک مایل دیگر دو.

Read More

چرا تغذیه ورزشکاران مهم می باشد ؟

اهمیت تغذیه برای ورزش کراسفیت
کراسفیت یک ورزش جهانی است که هر ساله در هر دو نیمکره بازی می شود. این ورزش به طور قابل توجهی نیاز به سلامت و آمادگی جسمی و روانی ورزشکاران دارد و از جمله این نیازها، نیاز به تغذیه و مایعات در هر دو مرحله تمرین و بازی می باشد. تغذیه یکی از جنبه های علمی است که به ورزشکاران برای بهینه سازی سلامت، عملکرد و رشد کمک می کند.

Read More

پرس سرشانه  ( Shoulder Press )

پرس سرشانه  (Shoulder Press)
شروع :
پا به اندازه عرض لگن باز شود.
آرنج ها کمی جلوتر از میله باشند.
دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض شانه باز شوند.
میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.
میله روی شانه قرار گیرد.

Read More

اسکوات با وزن بدن ( Air Squat )

شروع :

پا به اندازه عرض شانه باز شود.

اجرا :

لگن به عقب و پایین رود.
قوس طبیعی انحنای کمری حفظ گردد.
راستای زانو با جهت پنجه پا موازی باشد.
سر استخوان ران کمی پایین تر از مفصل زانو رود.
پاشنه پا از زمین جدا نشود.

Read More

پوش پرس ( Push Press )

شروع :
پا به اندازه عرض لگن باز شود.
آرنج ها کمی جلوتر از میله باشند.
دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض شانه باز شوند.
میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.
میله روی شانه قرار گیرد.

Read More
Loading

جدیدترین ویدیوها

Loading...