آموزش اسکوات بالای سر دمبل در کراسفیت

اسکوات بالای سر دمبل در کراسفیت یک تمرین اسکوات یا اسکات پیشرفته است که روی گروه های عضلانی در سراسر بدن شما کار می کند. اسکوات بالای سر در کراسفیت را با بلند کردن دمبل ها از بالای سر و در حالی که به حالت اسکات پایین می آورید، انجام دهید. اگر برای اولین بار است که اسکات بالای سر با دمبل را تمرین می کنید، حرکت را با نگه داشتن دمبل های سبک تر انجام دهید.

اسکات بالای سر دمبل در کراسفیت می تواند قدرت کلی شما را افزایش دهد. اسکوات بالای سر دمبل در کراسفیت، عضلات بالاتنه مانند عضلات سه سر و دلتوئید و همچنین عضلات پایین تنه از جمله عضلات همسترینگ، کشنده، چهارسر ران و عضلات کمر را فعال می کند.

اسکات بالای سر دمبل در کراسفیت می تواند تحرک شما را افزایش دهد. با قرار دادن مفاصل متعدد در بدن، اسکات بالای سر دمبل در کراسفیت می تواند تحرک مچ پا، تحرک لگن و تحرک شانه شما را بهبود بخشد.

اسکات بالای سر دمبل در کراسفیت شما را درگیر می کند. چمباتمه زدن روی سر عضلات مرکزی شما را به عنوان تثبیت کننده فعال می کند. در طول تمرین، هسته خود را در دامنه حرکتی کامل درگیر نگه دارید تا این مزیت را از بین ببرید.

اسکوات بالای سر دمبل در کراسفیت می تواند فرم اسکات شما را بهبود بخشد. وضعیت اسکات بالای سر توجه شما را به هر نوع اسکوات نامناسب جلب می کند. اسکوات بالای سر را به عنوان تمرین برای سایر تمرینات اسوکات مانند اسکوات جلو یا اسکوات با کتل بل تمرین کنید.

اسکات بالای سر همه کاره هستند. اسکوات بالای سر دمبل در کراسفیت یک تمرین عالی برای تمرین در خانه است. اگر به هالتر دسترسی ندارید، این تمرین را در حالی که یک کتل بل یا دمبل بالای سر دارید امتحان کنید.

تجهیزات مرتبط: تجهیزات کراسفیت – دمبل

اجرا اسکوات از بالای سر با دمبل در کراسفیت

Dummbell Overhead Squat

نحوه اجرا

  • با کمک شانه دمبل را در بالای سر نگه دارید
  • پا به اندازه عرض شانه باز شود
  • زیر بغلها رو به جلو باشند
  • فاصله دست ها کم باشد
  • قوس کمر حفظ شود زانو با جهت پنجه پا موازی باشد
  • لگن رو به عقب رود
  • سر استخوان ران کمی پایینتر از مفصل زانو رود دمبل از طریق نیروی پا در صفحه فرونتال حرکت میکند و به حالت اولیه برمیگردد

آموزش کراسفیت – اسکوات دمبل در کراسفیت

💪🏻 چیزی را که ذهن قبول کرده، بدن بدستش می‌آورد!
👊 چون توانایی انسان بی نهایت است،
پس تواناتر شو و قله های موفقیت بیشتری را فتح کن!

خانه من باشگاه من

📌 اگه این مطلب رو دوست داشتید برای دوستانتون ارسالش کنید:

@crossfitworld.ir

آزاد نبوی هستم مربی کراسفیت