Select Page

Since 1995

كراسفيت چيست

کراسفیت برنامه تمرینی در حال رشدی است که به صورت کاملاً متنوع و غیر قابل پیشبینی از تمرینات عملکردی در شدت بالا استفاده میکند. این روش توسط گرگ گلسمن (مربی با تجربه آمادگی جسمانی و ژیمناستیک) در سال 1995 ایجاد شده است.

اهداف كراسفيت

از ابتدا، هدف از کراسفیت ایجاد آمادگی عمومی و گسترده در بخش های مختلف تناسب اندام بوده است. این روش برای طراحی برنامه تمرینی تلاش می کند که ورزشکاران را برای هر چالش بدنی غیر قابل پیشبینی آماده کند. با نگاهی به رشته های ورزشی و تمرین های بدنی مختلف، این سوال پیش می آید که چه روش تمرینی از لحاظ عملکردی منحصربه فرد است و باعث آمادگی ورزشکاران در همه ظرفیت های بدنی مختلف می شود؟

پاسخ روشن است؛ روش تمرینی که ظرفیت های اصلی از محل تلاقی تمامی رشته های ورزشی را مورد پوشش قرار دهد (برای مثال قدرت انفجاری از رشته وزنه برداری، استقامت عضلانی از ژیمناستیک، استقامت هوازی از دوچرخه سواری و …). در واقع می توان گفت که ویژگی کراسفیت در متخصص کردن ورزشکاران در یک ظرفیت خاص نیست؛ بلکه کراسفیت تلاش می کند تا ورزشکاران را در همه ظرفیت های بدنی عمومی آماده کند.

در مجموع برای طراحی برنامه تمرین، تغییر سه ویژگی بار، فاصله و سرعت در ایجاد بالاترین سطح توان منحصربه فرد هستند. شدت متغیر مستقلی است که دقیقاً مانند توان تعریف میشود و با بیشترین میزان ایجاد سازگاریهای مطلوب تمرین در ارتباط است.

 کراسفیت شامل تمریناتی است که به صورت کاملاً متنوع و غیر قابل پیشبینی از حرکات عملکردی در شدت بالا تشکیل میشوند. حرکات عملکردی، الگوی حرکتی ویژه- ای دارند؛ به این صورت که از طریق یک موج انقباضی مرکزی پیرامونی اجرا میشوند و حرکات ترکیبی و چند مفصلی را شامل میشوند. این تمرینات باعث ایجاد حرکات طبیعی، مؤثر و کارآمد بدن میشوند.                                                                

آموزش كراسفيت

وادهای روزانه کراسفیت

آمادگی جسمانی

تجهیزات كراسفيت

تغذیه كراسفيت

حرکت شناسی كراسفيت

. از مهمترین نتایج این تمرینات میتوان به افزایش توانایی بدن برای حرکت دادن با سرعت بالای بارهای سنگین در فواصل بلند )زمانی یا مکانی( اشاره کرد. در مجموع برای طراحی برنامه تمرین، تغییر سه ویژگی بار، فاصله و سرعت در ایجاد بالاترین سطح توان منحصربه فرد هستند. شدت متغیر مستقلی است که دقیقاً مانند توان تعریف میشود و با بیشترین میزان ایجاد سازگاریهای مطلوب تمرین در ارتباط است. میزان سازگاری با تمرین را میتوان با کسب دانش در زمینه محرکهای تمرینی و قراردهی صحیح آنها در برنامه تمرینی تعیین کرد. برنامههای کراسفیت به صورت کاربردی تنظیم میشوند و شدت در این برنامهها همواره در حال تغییر است. کراسفیت به آمادگی برای چالشهای بدنی غیر قابل پیشبینی )در مقابل برنامههای ثابت و قابل پیشبینی( معتقد است.

روش شناسی كراسفيت

مبنای روش شناسی کراسفیت به طور کامل بر پایه تجربه است. ایمنی، کارایی و بهره وری، سه جنبه مهم برای ارزیابی برنامه های تناسب اندام هستند که تنها با داده های قابل اندازه گیری، قابل مشاهده و تکرارپذیر سنجش میشوند. این رویکرد در کراسفیت، “آمادگی مبتنی بر شواهد و مدارک” نامیده میشود؛ به این معنا که ایمنی، کارایی و بهره وری محرک های تمرینی در برنامه های مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرند و در صورت کارآمد بودن در برنامه های تمرینی عموم ورزشکاران قرار خواهند گرفت. كراسفیت در حال حاضر از بخش تجربی گذر کرده، از لحاظ بالینی آزمایش شده و جامعه اش را توسعه بخشیده است.

آموزش کراس فیت – Pigeon pose right

آموزش حرکت پیجن پوز رایت در کراسفیت Pigeon pose right تمرینات هوازی باعث تغييرات معنی‌داری در متابوليسم عضله از طریق افزایش شبکه مویرگی، انبساط عروقی و افزایش مقدار آنزیم‌های ميتوکندریایی میشود؛ که این تغييرات منجر به افزایش اکسيداسيون چربی میگردد. همچنين تمرین هوازی...

آموزش کراس فیت – Goblet Squat Hold

آموزش حرکت گابلت اسکوات هولد در کراسفیت Goblet squat hold از لحاظ مدت فعاليت ورزشی، هنگام فعاليت های ورزشی طوالنی مدت کم شدت  )از جمله دوی آرام به مدت 31 دقيقه و یا بيشتر(، انتقال تدریجی از متابوليسم کربوهيدرات به متابوليسم تری گليسرید رخ می دهد. این موضوع حتی اگر شدت...

آموزش کراس فیت – Upward Facing Dog

آموزش حرکت آپ وارد فیسینگ داگ در کراسفیت Upward facing dog برای رسيدن به کاهش توده بافت چربی زیر جلدی و وزن بدن ، فعاليت ورزشی با شدتی که متابوليسم چربی را به حداکثر برساند، مفيد است. با افزایش شدت فعاليت ورزشی از حالت استراحتی تا مقادیر بيشينه، سوبسترای غالب برای...

آموزش کراس فیت – Jumpping Jacks

آموزش حرکت جامپینگ جکس در کراسفیت Jumpping jacks | قبل از تمرین کردن و انجام فعالیت ورزشی ورزشکار باید ضربان قلب خود را افزایش دهد افزایش ضربان قلب باعث می شود دمای مرکزی بدن افزایش یابد خونرسانی بیشتر شود و بدن آماده فعالیت ورزشی بدور از آسیب شود حرکت جامپینگ جک این...

تغذيه كراسفيت

کراسفیت به منظور افزایش مهارت فرد در تمام فعالیتهای بدنی توسعه یافته است، ورزشکاران این رشته برای موفقیت در چالشهای متعدد، متنوع و غیر قابل پیشبینی بدنی آموزش می بینند.
برنامه های کراسفیت در تمرکز بر به حداکثر رساندن پاسخهای عصبی عضلانی، توسعه توان، تمرینات جانبی، تمرینات پیوسته، حرکات عملکردی و توسعه استراتژیهای موفق رژیم های غذایی منحصربه فرد است. ورزشکاران در این رشته از راه حرکات مختلف در زمان های کوتاه، متوسط و بلند که باعث درگیر شدن هر سه مسیر متابولیکی بدن می شود، تمرین می کنند.
.

سوالات متداول

آیا برای انجام تمرینات کراسفیت ما باید قبلا ورزشی انجام داده باشیم؟

جواب خیر
با اینکه کراسفیت از ۳ رشته المپیکی دو میدانی وزنه برداری و ژیمناستیک تشکیل شده ولی برای شروع این ورزش هیچ اموزش قبلی لازم نیست و شما میتوانید با تمرینات پایه تمام حرکات را به صورت تخصصی از طریق وب سایت دنیای کراسفیت رایگان آموزش ببینید

تغذیه در کراس فیت به چه صورت است؟

جواب چندین برنامه غذایی در کراسفیت مورد توجه است که یکی از انها رژیم غذایی زون است در ادامه مطالب جداول و روش رژیم غذایی زون رو براتون اماده کردیم.

اما نظر خود سازمان کراسفیت در مورد تغذیه این چنین است

  • گوشت و غلات بخورید
  • سبزی جات مصرف کنید
  • کمی کربوهیدرات یا نشاسته مصرف کنید
  • به هیچ عنوان شکر استفاده نکنید
برای انجام تمرینات کراس فیت چه تجهیزاتی لازم است؟

معمولا برای انجام تمرینات کراسفیت تجهیزات کمی لازم است یعنی شما با کمترین تجهیزات یک عدد توپ دو عدد کتل بل یا دمبل میتوانید صد ها حرکت و تمرین و انجام بدهید اما معمولا در باکس ها تجهیزات زیر باید حتما موجود باشد

  • بار برای انجام بارفیکس
  •  دارحلقه
  • هالتر و پلیت مخصوص وزنه برداری
  • توپ
  • جعبه
آیا کراسفیت با دیگر رشته های ورزشی سازگاری دارد؟

استفاده از الگوهای ذکر شده شامل آمادگی مبتنی بر شواهد و مدارک، انتشار عمومی داده های عملکردی و برنامه توسعه همکاری با مربیان، ورزشکاران کراسفیت را به طور دقیق و عینی از سازگاری های کسب شده ناشی از برنامه هایش آگاه می سازد.

به این ترتیب پی میبریم که کراس فیت ظرفیت کار را در گستره زمانی و دامنه کیفی افزایش می دهد. کسب این آگاهی برای جهت دهی تمرکز برنامه ها بسیار مناسب است.

افزایش چشم گیر مشاهده شده در ظرفیت کار، از اهداف اولیه برای ساخت یک برنامه آمادگی جسمانی عمومی و جامع حمایت می کند. علاوه بر این، بهبود حاصل از این برنامه ها، طیف گستردهای از نیازهای ورزشی را پوشش می دهد که نشان دهنده نفوذ عمیق کراس فیت در میان رشته های ورزشی متنوع است.

کراس فیت بنظر سخت میاد ایا بدرد من میخوره؟

جواب بله
معمولا ویدیوهای که در فضای مجازی میبینید از مسابقات گیمز هست که در سطح فوق العاده بالایی برگزار میشود ولی رسالت کراسفیت یک ورزش عمومی و همگانیست که تمام افراد جامعه میتوانند در ان شرکت کنند بدون هیچ محدودیت جنسی و سنی

آیا کراس فیت باعث چربی سوزی و عضله سازی می شود؟

جواب بله
اکثر تمرینات کراسفیت با شدت بالا اجرا میشود بصورت هوازی چربی سوزی در کراسفیت یک اصل و بدیهی است یعنی شما با تمرینات کراسفیت حتما به وزن ایده ال خود خواهید رسید و قطعا وزن کم خواهید کرد همچنین قدرت قلبی عروقیه بالای پیدا میکنید

در مورد عضله سازی هم باید بگوییم بله عضله سازی در کراسفیت صورت میگیرد به دلیل تمرینات فسفاژن و یا وزنه برداری که شامل لیفت اسکوات سرشانه اسنچ و کلین جرک های سنگین با تعداد کم

آیا برای تمرینات کراسفیت باید مکمل غذایی مصرف کنیم؟

از طرف سازمان کراسفیت فقط روغن ماهی امگا ۳ برای مصرف کراسفیتر ها معرفی شده اما کسانی که در مسابقات شرکت می کنند قطعا مکمل های دیگه ی هم مصرف می کنند
در اینجا به دلیل تفاوت هتی فردی و ژنتیکی از معرفی مکمل خوداریی میکنیم.

آیا کراس فیت جز ورزش های پر آسیب است؟

جواب خیر
این باور غلط که کراس فیت جز ورزش های پر آسیب است افرادی به جامعه تحمیل کرده‌اند که بدون آموزش شروع به تمرینات سنگین و تخصصی کرده اند.

اگر وزنه برداری و ژیمناستیک و دو میدانی جز ورزش های پر آسیب بودند هیچ وقت المپیکی نمیشدند یکی از قوانین برای المپیکی شدن یک رشته امن بودن ان است.

اگر شما اموزش اصولی ببینید هیچ اسیب دیدگی نخواهید داشت و تا سالیان سال بدنی اماده و سالم خواهید داشت

WOD

ماهرتر.سریع تر.نیرومندتر

دنيای كراسفيت

2 + 6 =

 ساعات کلاس های آنلاین رایگان

روزهای زوج ساعت 09:00 الی 10:00

روزهای فرد ساعت 16:00 الی 17:00

ساعات کلاس های آنلاین VIP

شنبه الی پنجشنبه ساعت 10:00 الی 11:00

شنبه الی پنجشنبه ساعت 17:00 الی 18:00

برای شرکت در کلاس های آنلاین