آموزش حرکت جامپینگ جکس در کراسفیت

Jumpping jacks | قبل از تمرین کردن و انجام فعالیت ورزشی ورزشکار باید ضربان قلب خود را افزایش دهد افزایش ضربان قلب باعث می شود دمای مرکزی بدن افزایش یابد خونرسانی بیشتر شود و بدن آماده فعالیت ورزشی بدور از آسیب شود حرکت جامپینگ جک این حرکت پاها از طرفین باز می شود و همزمان دست ها هم در بالای سر به هم می رسد دوباره به صورت همزمان پاها جمع و دست ها پایین می آید این حرکت گرم کردن جزوه حرکات هوازی و باعث تحرک پذیری پاها و سر شانه می شود.

حرکت مشابه: Downward Facing Dog