آموزش حرکت داونوارد فیسینگ داگ در کراسفیت

Downward facing dog

فعاليت های ورزشی هوازی از طریق سوخت و ساز چربی ها و متعادل ساختن انرژی دریافتی بدن با انرژی مصرفی، بر ترکيب بدن نيز اثر می گذارد و یکی از پيامدهای آن می تواند کاهش توده بافت چربی زیر جلدی و وزن بدن باشد. بسياری از افراد فعاليت هوازی را انجام می دهند تا درصد چربی بدن و در نتيجه وزن خود را در حد طبيعی حفظ کنند.

قبل از تمرین کردن و انجام فعالیت ورزشی ورزشکار باید ضربان قلب خود را افزایش دهد افزایش ضربان قلب باعث می شود دمای مرکزی بدن افزایش یابد خونرسانی بیشتر شود و بدن آماده فعالیت ورزشی بدور از آسیب شود حرکت داونوارد فیسینگ داگ این حرکت یک حرکت کششی ایزومتریک می‌باشد و برای کشش عضلات همسترینگ و دوقلو بسیار مناسب می باشد از این حرکت می‌توان برای سرد کردن هم استفاده شود بسته به زمان حرکت متغییر خواهد بود.

حرکت مشابه: Jumpping jacks