تمرین کراسفیت در خانه

واد کراسفیت – 004

 • اجرای حرکت یکضرب(اسنچ) ۵ تکرار
 • شنا بالانس ۵ تکرار
 • خیز و پرش(برپی)۵ تکرار
 • اجرای ۱۰ دور این ۳ حرکت

WOD rx

 • 10 RFT
 • 5 power snatch (50 kg)
 • 5 HSPU strict
 • 5 BJB (60cm)

واد تعدیل شده (اماتوری) WOD scale

 • 10 RFT
 • 5 lift high pull (30kg)
 • 5 push up
 • 5 burpee

🏆 چیزی را که ذهن قبول کرده، بدن بدستش می‌آورد!

🎯 چون توانایی انسان بی نهایت است، پس تواناتر شو و قله های موفقیت بیشتری را فتح کن!