واد کراسفیت روز سوم در خانه

 • اجرای ۳ راند به تکرارهای ۱۵ و ۱۲ و ۹ از حرکت های
 • دبل اند (طناب دوتایی)
 • کتل بل سوینگ ۱۶ کیلوی
 • وال بال ۹ کیلوی

دوستانی که اماتور هستن به جای حرکت اول میتونن طناب تک و امتحان و کنند.

WOD rx

 • 15_12_9
 • DU
 • KB swing 16 kg
 • Wall Ball 9 kg
 • واد تعدیل شده (اماتوری)

WOD scale

 • 15_12_9
 • SU
 • KB swing 10kg
 • Wall Ball 6 kg

🏆 چیزی را که ذهن قبول کرده، بدن بدستش می‌آورد!

🎯 چون توانایی انسان بی نهایت است،
پس تواناتر شو و قله های موفقیت بیشتری را فتح کن!