Select Page

اسکوات از بالای سر ( Overhead Squat )

اسکوات از بالای سر ( Overhead Squat )

حرکت اسکوات از بالای سر ( Overhead Squat )

شروع :

  • پا به اندازه عرض شانه باز شود.
  • شانه ها میله را در بالای سر نگه دارند.
  • با فاصله دستان زیاد، میله گرفته شود (دست ها به اندازه کافی باز باشند تا حرکت به خوبی اجرا شود).
  • زیر بغل ها رو به جلو باشند.

اجرا :

  • لگن به عقب و پایین رود.
  • راستای زانو با جهت پنجه پا موازی باشد.
  • قوس طبیعی انحنای کمری حفظ گردد.
  • سر استخوان ران کمی پایینتر از مفصل زانو رود.
  • هالتر از طریق نیروی پا در صفحه فرونتال حرکت می‌کند.

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جدیدترین ویدیوها

Loading...