Select Page

آموزش کراس فیت – Pigeon pose right

آموزش کراس فیت – Pigeon pose right

آموزش حرکت پیجن پوز رایت در کراسفیت

Pigeon pose right

تمرینات هوازی باعث تغييرات معنی‌داری در متابوليسم عضله از طریق افزایش شبکه مویرگی، انبساط عروقی و افزایش مقدار آنزیم‌های ميتوکندریایی میشود؛ که این تغييرات منجر به افزایش اکسيداسيون چربی میگردد.

همچنين تمرین هوازی باعث تقویت عضالت بين دنده ای خارجی، نردبانی، و جناغی – چنبری – پستانی، که عضالت اصلی و موثر در تعيين ميزان اوج جریان دمی هستند، می شود.

کاهش چربی ذخيره در دیواره شکم، قفسه سينه، و عضالت تنفسی، خاصيت ارتجاعی عضالت تنفسی و اتساع پذیری قفسه سينه را افزایش میدهد.این عامل کار تنفسی و انرژی مصرفی برای تهویه ریوی را کاهش و باعث افزایش  FVC/FEV  میشود

قبل از تمرین کردن و انجام فعالیت ورزشی ورزشکار باید ضربان قلب خود را افزایش دهد افزایش ضربان قلب باعث می شود دمای مرکزی بدن افزایش یابد خونرسانی بیشتر شود و بدن آماده فعالیت ورزشی بدور از آسیب شود.

حرکت پیجن پوز رایت یک حرکت کششی ایزومتریک می باشد در این حرکت عضلات سرینی و بغل پا کمر تحریک می شود معمولاً از این حرکت در یوگا استفاده می کنند قبل از انجام حرکات پا و وزنه‌برداری از این کشش استفاده کنید

حرکت مشابه: آموزش کراس فیت – Goblet Squat Hold

 

 

About The Author

مدیر سایت دنیای کراسفیت

امروزه با توجه به استقبال گسترده نسبت به ورزش کراسفیت، این ورزش بر پایه برنامه ریزی (هم از جهت تغذیه و هم از جهت انجام حرکات) و به صورت کاملاً علمی دنبال میشود. تجهیزات و وسایل مورد استفاده در ورزش کراسفیت نیز بسیار متنوع گشته و با توجه به اصول و قواعدی علمی طراحی می شوند. اما آنچه که تیم دنیای کراسفیت را ترغیب کرده، نبود امکانات مورد نیاز به صورت یک محصول واحد است که بتواند با توجه به کمبود فضا در باشگاه های کراسفیت، حداکثر نیاز کاربران را برآورده سازد. ما در دنیای کراسفیت بر آن هستیم تا این مسئله را به توسل به راه حل های طراحانه، چه در زمینه روند انجام حرکات و چه در زمینه طراحی وسیله جدید برای این امر، بر طرف نماید.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین ویدیوها

Loading...