تاریخچه کراس فیت

کراس فیت | آمادگی جسمانی اصطلاحی با مفاهیم وسیع است که برای افراد مختلف، معنای متفاوت دارد؛ در نتیجه بیان یک تعریف دقیق از آن کار ساده ای نیست. سازمان بهداشت جهانی (WHO) آمادگی جسمانی را توانایی اجرای کار عضلانی به صورت رضایت بخش تعریف کرده است و انجمن آمادگی جسمانی آمریکا آن را به صورت توانایی انجام فعالیت های روزانه با قدرت، هوشیاری، بدون خستگی بی مورد و لذت بردن از سرگرمی های اوقات فراغت و توانایی روبه رو شدن با موارد اضطراری پیش بینی نشده بیان کرده است. هر ساله روش های تمرینی جدیدی در بحث ورزش و سلامتی جهت افزایش آمادگی جسمانی معرفی می شوند. یکی از آنها که در سال های اخیر ورزشکاران و پژوهشگران زیادی به آن پرداخته اند، کراس فیت است. این رشته ورزشی یکی از زیر مجموعه های آمادگی جسمانی و کامل ترین آنها است.

کراس فیت رشته تمرینی در حال رشدی است که به صورت کاملا متنوع و غیر قابل پیش بینی از تمرینات عملکردی در شدت بالا استفاده می کند. این روش توسط گرگ گلسمن مربی با تجربه آمادگی جسمانی و ژیمناستیک در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد و سرانجام سازمان کراس فیت توسط گلسمن و همسر وقت وی به نام لورن جنایا در سال ۲۰۰۰ به ثبت رسید. در ابتدا گلسمن در باشگاه خود از برنامه های کراس فیت در قالب برنامه های تمرینی کوچک استفاده کرد و آنها را در سایت کراس فیت برای علاقه مندان منتشر کرد.

این سایت هنوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد و جامعه گسترده ای را به وجود آورده است. امروزه تعداد بسیار زیادی از ورزشکاران وابسته به سالن های کراس فیت در شش قاره به طور مستقل فعالیت می کنند. هدف از این تمرینات، گسترده و فراگیر کردن آمادگی جسمانی و آماده کردن ورزشکاران برای مواجهه با هرگونه شرایط احتمالی و غیر منتظره بدنی است. علاوه بر این، برنامه های کراس فیت در تمرکز بر به حداکثر رساندن پاسخ های عصبی عضلانی، توسعه توان، تمرینات جانبی، تمرینات پیوسته، حرکات عملکردی و توسعه استراتژیهای موفق رژیم های غذایی منحصر به فرد هستند.

به طور کلی می توان گفت که کراس فیت مجموعه ای از تمرینات جانبی، دایره ای، عملکردی با شدت بالا (HIFT)، اینتروال با شدت بالا (‘HIIT) و توانی با شدت بالا (‘HIPT) است. به طور کل می توان گفت که کراس فیت همان HIFT است که باید با روش HIPT اجرا شود.

طی مطالعاتی  در سال (۲۰۱۴) با تمرکز بر HIPT نشان دادند که تمرینات کراس فیت زمان رسیدن به اوج آمادگی به دیگر روش های تمرینی کاهش می دهد. نتایج مطالعه صورت گرفته  نشان داد که تنها با شش هفته اجرای برنامه تمرینی کراس فیت می توان قابلیت های آمادگی جسمانی را به مقدار ۲۰ درصد افزایش داد.

تمرینات کراس فیت، آمادگی بدنی و ظرفیت انجام کار را به تدریج و با گذشت زمان، در دامنه ای معین افزایش می دهد که اساسا به معنای توانایی انجام هر نوع تمرین هوازی، قدرتی، توان و…) در هر دامنه زمانی کوتاه، متوسط و بلند است. این تعریف در آمادگی جسمانی شامل انواع مهارت های استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت، انعطاف پذیری، سرعت، توان، هماهنگی، چابکی، تعادل و دقت است. ورزشکاران کراس فیت از راه ترکیب قلبی تنفسی، حرکات با وزن بدن و کار با وزنه در شدت بالا به این آمادگی بدنی دست می یابند. این تمرینات به صورت پیوسته در چندین تکرار و در دامنه زمانی معین انجام می شوند. برنامه های تمرین  ورزشی به صورت ثابت نیستند و هر مربی می تواند برنامه تمرینی ویژه ورزشکاران خود را طراحی . گستردگی در کراس فیت به مربیان اجازه می دهد تا با توجه به فضا و تجهیزات در دسترس خود تمرینات را طراحی کنند

اما سوال است که چرا روش کراس فیت از دیگر روش های آمادگی جسمانی متفاوت است؟ اول این که تأکید کراس فیت به تمرین در شدت بالا و افزایش عملکرد است. این تمرینات در مدت زمان کوتاه ۲۰ دقیقه اما همراه با به چالش

کشیدن بدن اجرا می شوند (برای مثال توانایی اجرای اسکوات) . این تمرینات معمولا روی تخته سفید (وایت برد ) در سالن ورزشی نوشته . ممکن در بازه زمانی معین اجرا می شوند. از وایت برد برای یادداشت رتبه بندی، استانداردهای حرکات استفاده می شود. مربیان با استفاده از تمرینات عملکرد کوتاه ترین زمان محقق می سازند و این موضوع یک چیز معمولی در کراس فیت تلقی می شود.